Kugghjuls­pumpar

Kugghjulspumpar delas upp i två kategorier; innerkugghjulspumpar och ytterkugghjulspumpar. Gemensamt för alla kugghjulspumpar är att de har två kugghjul, det ena hjulet drivs av det andra.

Vi förser våra kunder med både innerkugghjulspumpar och ytterkugghjulspumpar samt tillbehör som anslutningar, mellanstycke och axelkoppling.

Inom en vecka från order, kan vi leverera både singelpumpar och flerstegspumpar i de flesta utföranden.

Innerkugghjuls­pumpar

Med innerkugghjulspumpar får man en hög verkningsgrad under hela livslängden. Man minskar energiförluster genom varvtalsstyrning och du kan köra den på låga varvtal och få ut önskad effekt.

Den låga ljudnivån gör innerkugghjulspumpen populär i elektrifieringsprojekt och lagertruckar där man vill hålla nere ljudnivån.

Innerkugghjulspumpar använder en yttre kuggkrans som sitter monterad på axeln, kallad rotor, och som driver ett inre medlöpande kugghjul. Mellan dessa ligger en skiljevägg, så kallad månskära som fungerar som en tätning mellan sug- och trycksidan. Då rotorn drivs, roterar även kugghjulet.

Skillnaden mellan rotorns och kugghjulets diameter samt kugghjulets excentriska placering gör att hjulets kuggar ingrepp i rotorns kuggluckor endast sker på ett ställe.

Under det första halvvarvet går kuggen successivt ur kuggluckan i rotorn. Detta skapar lågtryckszon och sug som drar in vätskan i pumpen. Under andra halvvarvet trycks vätskan ut ur pumpen när kugghjulen griper in i varandra.

Innerkugghjulspump EIPC

EIPC

Aluminium­utförande

Grupp 3: 20-64 cm3

Grupp 5: 64-100 cm3

Grupp 6: 125-250 cm3

Arbetstryck: Upp till 250 bar

Peaktryck: 320 bar

EIPH

EIPH

Stålutförande

Grupp 2: 4-25 cm3

Grupp 3: 14-50 cm3

Grupp 6: 50-250 cm3

Arbetstryck: Upp till 330 bar

Peaktryck: 350 bar

Innerkugghjulspump EIPS

EIPS

Aluminium­utförande

Grupp 1: 1,6-5 cm3

Grupp 2: 5-25 cm3

Arbetstryck: Upp till 330 bar

Peaktryck: 350 bar

Kugghjulspump EIPQ

EIPQ

Aluminium- & stålutförande

Grupp 0: 0,6-1,0 cm3

Grupp 1: 1,6-3,2 cm3

Grupp 2: 5,4-13,3 cm3

Grupp 3: 15,8-24,5 cm3

Grupp 5: 32,7-40,2 cm3

Arbetstryck: Upp till 250 bar

Peaktryck: 280 bar

Ytterkugghjuls­pumpar

Ytterkugghjulspumpar används för att pumpa högviskösa vätskor. Dessa pumpar har en hög verkningsgrad och är lämpliga för höga tryckapplikationer. De kan hantera höga temperaturer och korrosiva vätskor. 

Kontakta oss så hjälper vi till att ta fram rätt pump.

Ytterkugghjulspumpar är roterande, förträngningspumpar som kan hantera tunna och tjocka vätskor i applikationer både vid transport och dosering.

Till skillnad från innerkugghjulspumpar, som använder ”kugghjul-i-kugghjul”-principen, använder ytterkugghjulspumpar ett par utvändigt kuggade hjul monterade på individuella axlar, där ett hjul driver det andra.

Ytterkugghjulspumpars kugghjul griper tag i varandra och roterar i samma riktning i ett tättslutande pumphus. När dessa kugghjul roterar, fylls utrymmet mellan motsvarande kugghjul med vätska som trycks ut genom utloppet eftersom ingen vätska kan passera mellan kuggarnas ingrepp.

Ytterkugghjulspumpar

Flerstegs­pumpar

Både varianterna av kugghjulspumpar (inner- och ytterkugghjulspumpar) kan levereras i flerstegsutförande.

Vi levererar de flesta flerstegspumparna inom en vecka.

Kontakta oss så hjälper vi till att ta fram rätt pump

Flerstegspumpar