Hem

EIPS

Är minsta pumpserien i Eckerles produktprogram. 1,6 till 25 cm3/varv. Som med övriga innerkugghjulspumpar är de tystgående och med hög effektivitet över stort varvtalsområde. Pumparna passar särskilt bra till mobila applikationer.

EIPS produktblad


Fördelar innerkugghjulspump


Extremt låg ljudnivå

Många säger att det största problemet med pumparna är att man inte hör dem. Detta uppnås genom att konstruktionen inte använder pumphuset för att skapa trycket utan trycket byggs upp mellan ”filler piece” och kugghjulet. Konstruktionen gör att ljudet från pumpen är lågt även vid maxtryck. Speciellt i applikationer med eldrift blir detta tydligt. Det karakteristiska hydraulpumpstjutet eller slamret är borttrollat.
Den andra faktorn är de låga tryckpulsationerna som gör att hydraulsystemet totalt sett blir mycket tyst. Bra när man har människor i närheten eller andra miljöer där det man inte vill ha onödigt ljud.

Hög effektivitet

Innerkugghjulspumparna har hög effektivitet, upp till 90% i total effektivitet. Speciellt är detta tydligt efter några år. Till skillnad från vissa andra typer av pumpar, bibehåller innerkugghjulspumpar effektiviteten genom hela sin livscykel. Detta genom att konstruktionen med ”filler piece” som kompenserar för det slitage som sker.

Stort varvtalsområde

Ända ner till 200 varv/min, (ännu lägre, neråt 100 varv/min är möjligt, men då blir ofta effektiviteten lidande). Detta gör pumparna väldigt bra för varvtalsstyrning (frekvensstyrt eller servomotor). Även detta ger tyst och energieffektiv gång. Därför används det oftast i batteriapplikationer, typ truckar eller andra elektriska fordon.

Ger driftsäkert hydraulsystem

Låga tryckpulsationer, runt 2-3% ger extremt lågt slitage på övriga hydraulsystemet. Tillsammans med skapas ännu bättre driftsförhållanden
Konstruktionen med spaltkompenseringen gör att risken. Många andra pumptyper gör att högre tryck genererar mer slitage på pumphus och med tiden blir pumpen sämre. Slitage gör dessutom att man får mer problem med kontaminering i resten av systemet.